Reinsurance
Product Family

XL Catlin Services SE

Ul. Kazimierza Wielkiego 3 
Wrocław 50-077 
Poland

Biuro : +48 71 75 64 700

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy
Nr KRS: 0000644767
Kapitał Zakładowy: EUR 15,887,149  ( Share Capital of the XL Catlin Services SE: EUR 15,887,149  (fully paid-up).
NIP: 1010008104
REGON: 365829276
VAT UE:  PL 8971832256

Plan Transgranicznego Połączenia Catlin Shared Services Europe Sp. z.o.o z Catlin Europe SE, XL Services UK Limited oraz XL Catlin Services SE.

Zgodnie z art. 5164 zd.2 k.s.h., w związku z planowanym transgranicznym połączeniem spółek Catlin Shared Services (Europe) sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, Catlin Europe SE z siedzibą w Kolonii w Niemczech oraz XL Services UK Limited z siedzibą w Londynie w Anglii (jako spółek przejmowanych) z XL Catlin Services SE, z siedzibą w Londynie w Anglii (jako spółką przejmującą), pod poniższym linkiem publikowany jest Plan Transgranicznego Połączenia, uzgodniony i zaakceptowany dnia 8 września 2016 roku przez zarządy łączących się spółek. 

 

  • Plan transgranicznego polaczenia